Fibra de cel·lulosa
Es tracta d'obres elaborades amb fibra de cel·lulosa pigmentada prèviament. Les dispersions d'aquesta fibra dins l'aigua, amb les eines que crea el mateix artista i altres procediments, són recollides i aplicades per crear l'obra. La forma final de l'obra és, per tant, una suma d'aportacions de fibra.