Maduració
Després d'uns anys de pausa, Alibau va reprendre amb força el seu procés creatiu. Unir plàsticament i simbòlica l'abstracció i la natura i trobar noves tècniques i expressives amb el paper i l'aiguada són els eixos de la seva obra als anys setanta i vuitanta, amb resultats d'un gran lirisme.