Dominique Dussol, 1991


La casa de Goya de Bordeus presenta avui la molt atractiva obra del pinto català Salvador Alibau.

Ni escultures, ni pintures, les obres d'Alibau són com fràgils membranes permeables a la mínima
bufada i a l'humor.

El pintor ha despullat la superfície tradicional del quadre. L'ha canviat per una matèria més viva i receptiva, que obté amb la pasta de cel·lulosa, amb l'objectiu de captar els secrets de la naturalesa. Sobre una xarxa de fils invisibles, ha dispersat bocins de fibra de cel·lulosa pigmentada. La transparència i la porositat del suport, que absorbeix el color amb la intensitat d'un paper secant, permet obtenir una superfície tàctil i sensual.

La poesia, a vegades greu i una mica dolorosa d'Alibau, es consuma amb els efluvis dels colors irisats, que són capaços d'introduir l'espectador al cor de la naturalesa.Casa de Goya - Burdeus
Sud Ouest de France. 2-4-1991